Nyheder

Læs dette om ruten

Du bør læse dette om årets rute - bl.a. om et vejarbejde.

Beskrivelse af årets rute

 

Ruten starter ved Torneværksvej 20, 3700 Rønne.

Rytterne sendes af sted med 3 minutters interval mellem hver startgruppe, startende kl. 09:00 søndag morgen. Du stiller dig i dit forventede tempo – her vil der være afmærket med de forskellige tempi i startområdet.

Alle færdselsregler skal ubetinget overholdes.  Cykelløbet er et motionscykelløb og ruterne er ikke afspærret for trakfik. Eneste undtagelse er, at hvis du SØNDAG kører hurtigere end 25 km. i snit på turen rundt om øen, så må der køres på bilkørebanen. Ellers SKAL der cykles på cykelstien.

Der må kun cykles to og to – de steder hvor der er fuldt optrukket, skal der køres en og en.

Bemærkninger til ruten:

 • Der er en række rundkørsler på den 103 km. lange tur. På nær den der ligger ca. 100 meter efter startstregen – og tilsvarende 200 meter før målstregen (samme rundkørsel), så skal der fortsættes ”lige over” i alle øvrige rundkørsler.
 • Der er afmærket med km-mærker for hver 10 km.
 • Du kører lige ud. Ruten er kun afmærket de steder, hvor du skal dreje i en ny retning. Her står der et ”ejendomsmægler skilt) med en pil på. Du skal dreje den vej, som pilen viser.
 • Når du kører i bebygget område, så tilpas hastigheden
 • Al færdsel skal ske jf. færdselsloven.
 • Der er ganske få steder, hvor der står politihjemmeværn. Deres anvisninger skal følges.
 • Der er 4 depoter undervejs, der kan besøges efter behov. Ellers er du på egen boldbane hvornår du holder pauser.
 • Der er en række toiletbygninger langs ruten. Der er toiletbygning umiddelbart i nærheden af hvert depot.
 • Der er samarittere ved hvert depot.
 • På ruten langs ”hovedvejen” rundt om øen er de fleste steder en cykelsti. Cykelstien går få steder et lille stykke væk fra bilkørebanen, men kommer altid ”ud” igen.
 • Bemærk at der få steder på cykelstien kan være snævre passager, overgang fra asfaltvej til grusvej og cykelbomme. Tilpas derfor tempoet, når du ikke kan se vejen et stykke frem. Flere af cykelstierne er også dobbeltrettede, så der kan komme cyklister imod dig.

Vejarbejder – Der er ved ”Ypnastad bakken” efter 53 km. et vejarbejde på cykelstien. Der må du køre ud på kørebanen for at komme forbi. Det er en træbro, der er under reparation.

Vedr. lørdag.

Kører du lørdag er det IKKE tilladt at køre på bilkørebanen hvis der er en cykelsti. Reglen om 25 km/t gælder kun søndag. Der er også kun reducerede depoter om lørdagen - og to af dem er ubemandede. Ligeledes er der ingen fælles start. Lørdag er en ”kør selv dag” som er lagt ind til Corona er helt væk. For dig der ikke vil køre i større forsamlinger. Du bestemmer slev hvor du starter fra og hvornår du kører.

Du finder alle info om Bornholm Rundt på Cykel på vores info-side. 

Vejviserskilte:

 

 

Del denne side