Nyheder

Til deltagere 2020

Du får i løbet af uge 33 tilsendt en mail fra os, hvor dit startnummer fremgår. Du kan også se mailen her - startnummeret står i mailen.

Kære deltager

 

Velkommen til Bornholm Rundt på cykel.

Vi kører i år efter en nødplan, da alle forsamlingsforbud m.v. skal overholdes. Vi takker for den store forståelse, der er for, at vi i år gør det helt anderledes. Stor tak for at du fortsat vil bakke vores cykelløb op trods en meget anderledes afvikling. Vi er tilbage igen i 2021 under normale forhold.

Ruten: Ruten rundt om øen vil være afmærket fra fredag den 21. august om aftenen og vil blive taget ned igen søndag aften efter kl. 18:00. Du kan køre ruten når du vil. Læs om ruten her - http://cykelbornholmrundt.dk/info/ruten/

Starttidspunkter: Du kører når du vil. Der er INGEN fælles start af nogen art. Den tidligere annoncerede fællesstart er aflyst, nu hvor forsamlingsforbuddet fortsat er 100 personer. Der vi være politihjemmeværn på ruten søndag formiddag/middag. Men husk i den forbindelse, at færdselsreglerne skal overholdes.

Startsted: Startsted er fra Rønne Stadion, Torneværksvej 1 F, 3700 Rønne. Samme sted som mål. Bemærk at løbet starter og slutter ”på den anden side af vejen” end de sidste par år, da vi er i gang med et byggeri på vores grund. Du er også velkommen til at starte løbet fra hvor du bor og så tage turen øen rundt. På den måde minimer vi antallet af personer i startområdet.

Tilskuere: Der er desværre et stort offer vi alle må bringe i disse coronatider. Der er desværre ikke plads til tilskuere i start- og målområdet, da disse så vil tælle med i de 100 personer. Så lad jeres pårørende følge jer ude på ruten og nyd så deres samvær, når du kommer hjem igen.

Afhentning af startnummer, medalje, flaskevand og energibar: Alt udleveres samlet før start, således at vi har mindst mulig fysisk kontakt til hinanden.

Du kan hente din startpose:
Fredag den 21. august kl. 16-19,
Lørdag den 22. august kl. 08:00 – 16:00 og
Søndag den 23. august kl. 07:30 til 15:00.

Depoter: Henset til smittefare er der kun to depoter. Ved Svanekehallen og det vil være bemandet lørdag fra kl. 10:30 – 17:00 og søndag fra kl. 10:00 – 16:00.

På dette depot kan du få udleveret: Sandwich, væske, frugt, salt, kaffe m.v. Alt udleveres personligt – ingen ”buffet”, så smitterisikoen begrænses. Dette foregår kun udendørs.

Der vil ligeledes være et vanddepot (og frugt) ved Hammershus, der har åbent lørdag 11:00 – 17:00 og søndag 11:00 – 17:00.

Slutdepot: I mål (Rønne Stadion) får du udleveret øl og pølse med brød (lørdag kl. 12:30 – 18:00, søndag kl. 12:00 – 18:00). Der vil være et begrænset antal siddepladser og vi opfordrer til, at man opholder sig så kort tid som muligt i målområdet – men med tid til at nyde pølsen og øllet. Cyklerne kan stilles i vores cykelstativer udenfor stadion

Særlige regler vedr. ophold: Ophold i start/målområdet før og efter din kørsel, skal begrænses mest muligt. Derfor vil der ikke være underholdning fra scenen. Antallet af borde og bænke vil være begrænset. Afstande til andre ryttere skal overholdes. Mindst 1 meters afstand – gerne 2 meter under kørslen. Der skal sprittes hænder af ved kontakt med overflader i depotområdet.

Bemærk her, at du skal ankomme til startstedet i ”sidste øjeblik” før start. Tilrettelæg din ankomst efter dit udkørselstidspunkt. Arrangørerne forbeholder sig ret til at begrænse antallet af folk i startområdet. Der er flydende start, du kører blot ud, når det passer dig.

For at undgå større forsamlinger anbefaler vi, at du starter fra din bopæl/overnatningssted og kører ud på ruten (Ringvejen) herfra.

Diplom: Du kan udskrive dit diplom fra vores hjemmeside (linkes videre til sportstiming)

Medalje: Medaljen udleveres sammen med startnummeret, så vi kun har den fysiske kontakt en gang. Udleveres i en plasticpose sammen med lidt forfriskninger.

Omklædning og bad: Der er desværre IKKE mulighed for bad efter løbet. Bornholms Regionskommune tillader ikke bad i hallens omklædningsrum grundet Corona. Rummene kan der klædes om i, men badet er afspærret. Vi beklager.

Alternativt startsted og alternativ rute? Vil du køre de 103 km. på et andet tidspunkt på selvvalgt sted, så sender du en mail, hvor du skriver, at du skal have tilsendt medalje og startnummer. Så sender vi dig det. Bemærk at vi IKKE udsender startnummer, hvis du vil køre den 22. eller 23. august på Bornholm, så skal du afhente dit startnummer som ovenfor beskrevet 😊. Ved at køre ruten ”virtuelt”, på denne måde og fastholde dit startnummer, støtter du løbets videre eksistens. Hvis løbet er udsolgt og du fortsat ønsker at støtte arrangementet og få medaljen, så skriv til ovenstående mail, så aftaler vi betaling og fremsendelse. På forhånd tak.

Bindende tilmelding/udskydelse af startnummer til næste år: Her var fristen den 1. juni. Derefter er tilmeldingen bindende. Du kan dog frit overdrage dit startnummer til en anden person og rette oplysningerne på deltageren.

Færdselsreglerne skal overholdes: Bornholm Rundt på Cykel er et motionscykelløb og vi forventer, at alle deltagere overholder færdselsloven. Ellers skal du finde et andet sted at køre.  Du vil blive bedt om at forlade løbet, hvis du overtræder reglerne. Der er kun begrænset trafikregulering søndag formiddag/middag på dele af ruten. Der skal køres på cykelstier – se dog herunder.

Dette skal læses før du kører Bornholm Rundt på Cykel

Politiet har pålagt os, at informere dig om følgende:

  • Bornholm Rundt på Cykel er et motionsarrangement.
  • Vi er IKKE et konkurrenceløb.
  • Løbet foregår IKKE på en lukket bane.
  • Derfor skal færdselsreglerne følges.
  • Cykelstierne skal så vidt det er muligt anvendes.
  • Såfremt du kører mere end 25 km. i timen i gennemsnit, må du dog køre på vejbanen.
  • Men dette er kun parvis. Træk ind hvis der er behov for det (øvrig færdsel)
  • Det er ikke tilladt at køre i 3. position. Det er ikke tilladt at køre i vifte.
  • Direktiver eller anvisninger fra Politi, hjemmeværn eller officials (herunder motorcykler) skal efterkommes.
  • I Allinge ved nedkørsel efter Shell (mod Sandvig), er der hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Det gælder også cyklister. Tag det roligt og pas på dig selv. Der er modgående trafik

Vi beder dig respektere disse regler. Vores tilladelse til fremtidige løb er afhængig af, at løbet gennemføres som beskrevet herovre.

Begrænset antal deltagere: Der er kun 900 ryttere der kan deltage i Bornholm Rundt på Cykel 2020. Husk at der er forsamlingsforbud, så kommer du til start, så hold dig på afstand, til bliver plads. Kør ud på ruten så snart du er i startområdet.

Del denne side