Nyheder

Tilsendes alle

Denne mail tilsendes alle deltagere før start

Den havner i din mailbox. Såfremt den forsvinder i spamsystemet eller du har skrevet forkerte mailadresse eller ændret den siden oprettelsen, kan du læse mailen her i stedet for. Indholdet er den samme. I mailen får du dog at vide hvilket startnummer du har (skal oplyses ved afhentingen)

Dit startnummer finder du så her - søg efter dit navn. 

Bemærk at der er meget stor forskel på procedure og hvor meget der er på depoterne, hvis du vælger at køre lørdag. Søndag er vi på pletten med fuld service, lørdag er en "kør selv dag", hvor du skal følge færdselsreglerne 100 procent. Læs mere på hjemmesiden her 

 

Kære deltager

 

Velkommen til Bornholm Rundt på cykel.

Vi er i år tilbage efter et år med en nødudgave af løbet. Skønt at være i gang igen.

Vi er dog fortsat underlagt en række restriktioner, da vi er et event med over 500 deltagere.

Det betyder bl.a., at vi skal se dit coronapas, når du henter dit startnummer. Desuden skal alt omkring de almindelige regler iagttages. Det er afstand og afspritning. Mundbind skal dog ikke bæres, hverken indendørs eller udendøs.

Ruten:  Læs om ruten her - http://cykelbornholmrundt.dk/info/ruten/

Starttidspunkter: Der er samlet start søndag kl. 09:00. Du stiller dig op efter forventet køretid og vi sender dig så afsted i 8-10 grupper med 3 minutter mellem hver start. Sidste deltager er ude på ruten ca. kl. 09:30

Startsted: Startsted er fra Rønne Stadion, Torneværksvej 1 F, 3700 Rønne. Samme sted som mål.

Tilskuere: Tilskuere er velkommen også i målområdet. Men vis hensyn til rytterne og respekter afspærringer og henstillinger.

Afhentning af startnummer, medalje, flaskevand og energibar: Alt udleveres samlet før start, således at vi har mindst mulig fysisk kontakt til hinanden (corona tiltag).

Du kan hente din startpose:
Fredag den 27. august kl. 16-19,
Lørdag den 28. august kl. 08:00 – 16:00 og
Søndag den 29. august kl. 07:00 til 08:45.

Depoter:

Søndag er der følgende depoter og åbningstider:

Pedersker (åbent mellem kl.  09:15 og 11:00 og ) Væske samt frugt mv.

Svaneke (åbent mellem kl. 10: og 14:00 ) Sandwich, kaffe/te, væske mv

Salene Bugt, vejen skal krydses (åbent mellem kl. 10:30 og 15:00) Væske samt frugt mv.

Hammeren (åbent mellem kl. 11:00 og 17:00 ) Suppe, kaffe/te, væske mv

M.v. dækker over agurk, saltstænger, slik m.v., som kan være forskelligt fra depot til depot.

Der er toilet ved eller nær ved alle depoter.

Slutdepot: I mål (Rønne Stadion) får du udleveret øl og pølse med brød. Depotet er åbent søndag kl. 12:00 – 18:00. Cyklerne kan stilles i vores cykelstativer lige efter målgang.

Særlige regler vedr. ophold: Hold afstand og iagttag alle gældende regler for at undgå smitte med covid19. Brug håndsprit.

Diplom: Du kan udskrive dit diplom fra vores hjemmeside (linkes videre til sportstiming). Der udleveres ikke fysiske diplomer.

Medalje: Medaljen udleveres sammen med startnummeret, så vi kun har den fysiske kontakt en gang. Udleveres i en plasticpose sammen med lidt forfriskninger.

Omklædning og bad: Søndag (kun) er der mulighed for omklædning og bad i Rønnehallen efter løbet.

Færdselsreglerne skal overholdes: Bornholm Rundt på Cykel er et motionscykelløb og vi forventer, at alle deltagere overholder færdselsloven. Ellers skal du finde et andet sted at køre.  Du vil blive bedt om at forlade løbet, hvis du overtræder reglerne. Der er kun begrænset trafikregulering søndag formiddag/middag på dele af ruten. Der skal køres på cykelstier – se dog herunder.

Dette skal læses før du kører Bornholm Rundt på Cykel

Politiet har pålagt os, at informere dig om følgende:

  • Bornholm Rundt på Cykel er et motionsarrangement.
  • Vi er IKKE et konkurrenceløb.
  • Løbet foregår IKKE på en lukket bane.
  • Derfor skal færdselsreglerne følges.
  • Cykelstierne skal så vidt det er muligt anvendes.
  • Såfremt du kører mere end 25 km/t i gennemsnit, må du dog køre på vejbanen.
  • Men dette er kun parvis. Træk ind hvis der er behov for det (øvrig færdsel)
  • Det er ikke tilladt at køre i 3. position. Det er ikke tilladt at køre i vifte.
  • Direktiver eller anvisninger fra Politi, hjemmeværn eller officials (herunder motorcykler) skal efterkommes.
  • I Allinge ved nedkørsel efter Cirkel 3 (mod Sandvig), er der hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Det gælder også cyklister. Tag det roligt og pas på dig selv. Der er modgående trafik

Vi beder dig respektere disse regler. Vores tilladelse til fremtidige løb er afhængig af, at løbet gennemføres som beskrevet herovre.

Begrænset antal deltagere: Der er kun 1300 ryttere der kan deltage i Bornholm Rundt på Cykel 2021. Husk at der delvist forsamlingstilbud, så hold afstand og brug sund fornuft. .

 

Vedr. kørsel lørdag….

Kører du lørdag, starter du hvornår og hvorfra du vil. Der er ingen samlet start.

Bemærk at lørdagsturen er en alternativ tur, men på helt andre vilkår end søndagens løb.

Om lørdagen skal du køre 100 procent efter færdselsreglerne. Det vil sige på cykelstien. Der er reducerede depoter, nogle vil være ubemandede og med selvbetjening. Kun om søndagen vil der være politihjemmeværn m.v. og fuld bemanding på depoterne. Vi vil gerne vide hvem der kører lørdag. Send en mail til cc@viking-atletik.dk og give besked. Bemærk det er reducerede depoter og der skal køres efter færdselsloven – ingen samlet start )

Lørdag er der følgende depoter og åbningstider

Depoterne er åbne mellem kl. 09:00 og 15:00 

Pedersker, kun væske (selvbetjening)

Svaneke,  Sandwich, kaffe/te, væske m.v

Salene Bugt (vejen skal krydses) Kun væske, selvbetjening

Hammeren, Kun væske, selvbetjening

Slutdepot i Rønne lørdag kl. 12:30 – 17:00

 

Del denne side