Nyheder

Skærpede regler og ændret starttidspunkt

Vi justerer lidt på starttidspunkterne.

Der er nu kommet et nyt starttidspunkt til Bornholm Rundt på Cykel.

Vi starter fremover kl. 08:00 med første gruppe.

Vi deler ligeledes startgrupperne op flere små grupper og øger afstanden til 4 minutter mellem hver startgruppe.

Ændringen sker i samarbejde med - og efter anbefaling - fra Politiet.

Bornholm Rundt er og bliver et motionscykelløb. Færdselsreglerne skal følges og der er kun ganske få reguleringer for billister ude på vejene. Der vil ikke komme afspærring af vejene, da det hører et konkurrence cykelløb til, hvilket vi ikke ønsker at have til Bornholm Rundt på Cykel skal være.

Vores tilladelse til at køre på vejene, selvom der er cykelstier, hvis der køres over 25 km. i timen, er under pres. Derfor vil vi med de ændrede regler og indskærpelser kunne fastholde denne tilladelse. Ved at start kl. 08:00 vil de hurtigste ryttere få en time (tidligere) mere at køre i, med kun lidt trafik på vejene. 

Det indskærpes ligeledes, at reglerne om at køre på vejen, maksimalt 2 og 2, er under forudsætning af, at der fortsat køres inde i højre side, så evt. biltrafik kan afvikles på rimelig vis. Der skal holdes afstand til vejens midte.  

Vi håber med disse tiltage, at Bornholm Rundt på Cykel fortsat skal kunne afvikles med de nødvendig tilladelser og med størst mulige sikkerhed for rytterne. 

Vi vil også understrege, at ønsker man et konkurrenceløb med tidtagning og fri kørsel, så skal man vælge et andet event at deltage i. Vi er og bliver et motionsløb og det at afspærre ruten for trafik, vil ikke komme på tale. 

Del denne side